Aska

ASKA är ett album och ett projekt som utarbetades och planerades under tidig vår 2020 då pandemin var ett faktum. ASKA symboliserar ett nytt hopp och en ny tid genom att våga förhålla sig till döden och uppehålla sig kring teman som gör upp med det gamla och vill sträva vidare.

Musik, bearbetningar och arrangemang är skrivna av Ola Sandström och kom till i karantänläge i mars månad. Texter av Carl Michael Bellman och Karin Boye varvas med instrumentala kompositioner.

Medverkande musiker:

Petter Berndalen – slagverk

Pär-Ola Landin – kontrabas

Lisa Långbacka – dragspel

Helene Norrman – dobro

Lisa Rydberg – fiol

Lisa Östergren – sång

Jonas Östholm – piano

Releasedatum för ASKA är den 19:e mars 2021